Українські євреї

Ігор Дворкін. Українські євреї у багатоетнічній парадигмі історії України: довге ХІХ сторіччя

Russian


Сучасна українська історіографія, що постала після 1991 р., зважаючи на відсутність доступу до західних концепцій, архівних джерел, ідеологічних обмежень попереднього, радянського періоду; мала, певною мірою, наздоганяти свої іноземних колег у вивченні подій, що відбувались на території власне України.